Over Ons

Visie

Heart & Lung Quality Center is een particuliere kostendekkende, efficiënte, eigentijdse, hoogstaande medisch poliklinische service- en research organisatie voor Curaçao en de aangrenzende eilanden die verregaand gedigitaliseerd en geautomatiseerd is en diensten levert aan patiënten vanaf de leeftijd van 16 jaar met reeds bekende of vermoedelijke hart en/of long klachten.

Kernwaarden

Personeel van HLQC belooft te zijn:

Professioneel

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat we op basis van onze eigen kennis en ervaring naar eer en geweten adviseren en handelen met betrekking tot de door hun aangedragen verzoeken betreffende hun gezondheids-toestand/onderzoeken en adviezen. Het advies en/of de handeling moeten bij de patiënten, cliënten en collega’s leiden tot optimale tevredenheid.

Integer

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat we onze functies adequaat en zorgvuldig uitoefenen, met inachtneming van de wederzijdse verantwoordelijkheden. We zullen altijd eerlijk en oprecht handelen en/of adviseren.

Gastvrij

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat wij hun gul zullen verwelkomen. Dat alle directe en indirecte zorgdiensten met respect voor de waarden en voorkeuren worden geleverd en waar mogelijk altijd uitgevoerd met geïnformeerde toestemming van de betrokkenen en met behoud van zijn/ haar lichamelijke en geestelijke integriteit.

Betrouwbaar

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat we het door hun aan ons geschonken vertrouwen nimmer zullen schenden. Wij houden ons aan gemaakte afspraken en aan gedane beloftes.

Innovatief

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat wij in alles wat we doen vernieuwend of grensverleggend zullen zijn en wel zodanig dat zij daar lichamelijk en of geestelijk het voordeel van zullen hebben.

Toegewijd

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat we ons volledig zullen inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het continue streven naar een steeds betere (excellente) organisatie ten dienste van de gezondheid en het welzijn van betrokkenen.

Empathisch

Patiënten, cliënten en collega’s mogen van ons verwachten dat wij empathisch zijn. Wij tonen gepast inlevingsvermogen in bewust of onbewust ontstane situaties en bij door de betrokkene geuite gevoelens.